Update staking aanstaande woendsdag

Beste ouders/ verzorgers,

In de bijlage vindt u een update rondom de staking van aanstaande woensdag.

met vriendelijke groet,

Emile Goossens
directeur